Harboe ApS logo

Miljøsanering

Miljøsanering er en omhyggelig arbejdsgang, hvor alle forurenede byggematerialer fjernes, og afleveres til korrekt behandling hos myndighederne.

Miljøsaneringen udføres med specielt beskytteslesudstyr og kontrollerede arbejdsgange, idet de forurenede byggematerialer indeholder farlige sundhedsskadelige stoffer.

Asbestsanering

Asbest er i mange byggematerialer der er blevet brugt i 1960'erne og 1970'erne fordi det mindskede risikoen for brand.

Asbest blev forbudt at anvende i 1986 efter man fandt ud af at det er skadeligt ved indånding og kan give kronisk lungesygdomme som asbestose/stenlunger og kan føre til kræft.

PCB-sanering

PCB (polychlorerede biphenyler) er et udtyrk for en række miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggeri og har blandt andet været brugt i:

 • Fugemasse

 • Termoruder

 • Beton

 • El installationer

 • Gulvmasser

 • Gulvbelægning i vådrum og på stedet med kraftigt slid

 • Transformatorer

Skimmelsvamp-sanering

Ved sanering af skimmelsvamp er det vigtigt at man ikke kun fjerner skimmelsvampen men også det der forsager skimmelsvampen. Skimmel lugter ubehageligt og ser ikke godt ud, men foruden det kan det også være sundhedsskadeligt.

Symptomer på skimmel kan være:

 • Hovedpine

 • Hukommelsessvigt

 • Træthed

 • Svimmelhed

 • Koncentrationsbesvær

Blysanering (sanering af bly og andre tungmetaller)

Bly findes i gammel maling brugt på bygninger, siden 2007 har bly været ulovligt at bruge til byggeri i Danmark . Blymaling bliver først farligt når det skaller eller forstøver og derved kan optages via indånding. Det er derfor vigtigt at vis man skal ha nedrevet eller renoveret vægge der er malet med blymaling skal det håndteres professionelt. 

Materialer der kan indeholde bly:

 • PVC

 • Maling

 • Vandrør

 • Tage

 • Taginddækning

 • Elektronik

 • Termoruder

 • Inddækninger

 • Fliser