Screening

Hos Harboe Miljøsanering og Sandblæsning foretager vi screening af bygninger efter alle lovens forskrifter. 

I forbindelse med ombygninger eller nedrivning af parcelhuse, andre privathuse eller mindre bygninger over 10 m2, har man som bygherre (ejer af bygningen) pligt til at få foretaget miljøscreening af bygninger med henblik på at konstatere, hvorvidt der er miljøskadelige stoffer i dele af byggeriet. 

Der skal ifølge loven foretages screening for asbestPCB, klorerede paraffiner (KP’er)tungmetallerPAH’er (tjærestoffer) og olie.

Læs mere om screening...

 

 

Miljøsanering

Hos Harboe Miljøsanering og Sandblæsning foretager vi miljøsanering af bygninger efter alle lovens forskrifter. 

Miljøsanering er en omhyggelig arbejdsgang, hvor alle forurenede byggematerialer fjernes, og afleveres til korrekt behandling hos myndighederne. 

Miljøsaneringen udføres med specielt beskyttesesudstyr og kontrollerede arbejdsgange, idet de forurenede byggematerialer indeholder farlige sundhedsskadelige stoffer.

Læs mere om miljøsanering... 

 

Sandblæsning

Hos Harboe Miljøsanering og Sandblæsning foretager vi sandblæsning af både stort og småt. 

Sandblæsning er en god måde at rense emner for snavs, rester og rust før behandling. Hvis du eksempelvis skal have huset vandskuret, vil sandblæsning sikre, at der ikke er rester, som vil forhindre, at vandskuringen løsner sig og falder af. 

Læs mere om miljøsandblæsning...